style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи видобування нафти сирої та газу (111)

Код Назва класифікаційного угрупування
11 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ СИРОЇ ТА ГАЗУ ПРИРОДНОГО; ВІДХОДИ, ЯКІ УТВОРИЛИСЯ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ ЩОДО ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ (КРІМ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ПОСЛУГ)
111 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ СИРОЇ ТА ГАЗУ
1110 Відходи видобування нафти сирої та газу
1110.1 Відходи вхідних компонентів під час видобування нафти сирої та газу
1110.1.1 Відходи хімічних речовин
1110.1.1.01 Залишки карбоксиметилцелюлози
1110.1.1.02 Залишки баритів
1110.1.1.03 Залишки сульфід-спиртової барди
1110.1.1.04 Залишки лужних речовин
1110.1.1.05 Залишки кислот
1110.1.1.06 Залишки хімічних речовин (у т.ч. поверхнево-активних речовин, детергентів тощо) інших
1110.1.2 Відходи матеріалів допоміжних
1110.1.2.01 Залишки розчину глинистого
1110.1.2.02 Цемент (пил, порошок, грудки) зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1110.1.2.03 Розчин цементний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1110.2 Відходи виробничо-технологічні видобування та первинного оброблення нафти сирої та газу
1110.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
1110.2.9.01 Шлам буровий та відходи, які містять прісну воду
1110.2.9.02 Шлам буровий та відходи, які містять хлориди
1110.2.9.03 Шлам буровий та відходи, які містять барити
1110.2.9.04 Шлам буровий та відходи, які містять ртуть
1110.2.9.05 Шлам буровий та відходи, які містять сірку
1110.2.9.06 Нафтошлам механічної очистки вод стічних
1110.2.9.07 Відходи лужні очищення світлих нафтопродуктів
1110.2.9.08 Відходи, які утворюються під час здійснення буріння свердловин для видобування нафти та газу
1110.2.9.09 Гази супутні, у т.ч. газ сірчистий
1110.2.9.10 Залишки парафіну
1110.2.9.11 Залишки процесу очищення газу природного
1110.2.9.12 Залишки скраплювання та регазифікації газу природного для транспортування
1110.2.9.13 Відходи, які утворюються під час монтажу та демонтажу бурового обладнання, яке застосовують під час видобування нафти та газу
1110.2.9.14 Залишки (пил, порошок) сланців бітумних або керогенних
1110.2.9.15 Шлам буровий та відходи буріння сланців інші
1110.2.9.16 Залишки та суміші піску бітумінозного
1110.3 Відходи кінцевої продукції видобування нафти сирої та газу природного
1110.3.1 Продукція бракована
1110.3.1.01 Відходи нафтових масел та масел, видобутих з мінералів бітумних
1110.3.1.02 Нафта некондиційна
1110.3.1.03 Нафта, видобута на нафтопромислах, некондиційна
1110.3.1.04 Нафта, зневоднена та знесолена на газопереробних заводах, некондиційна
1110.3.1.05 Нафта, стабілізована на газопереробних заводах, некондиційна
1110.3.1.06 Нафтопродукти, видобуті з цистерн під час їх пропарки
1110.3.1.07 Газ природний газових та газоконденсатних родовищ некондиційний
1110.3.1.08 Конденсат газовий некондиційний
1110.3.1.09 Гелій некондиційний
1110.3.1.10 Суміші газові (на основі гелію) некондиційні
1110.3.1.11 Відходи газу природного (горючого) нафтових родовищ (газ супутний)
1110.3.1.12 Фракція бутан-бутиленова відпрацьована
1110.3.1.13 Сланці бітумні або керогенні некондиційні
1110.3.1.14 Пісок бітумінозний та суміші на його основі некондиційні
1110.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1110.3.2.01 Нафта сира, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1110.3.2.02 Газ природний та суміші газів, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1110.3.2.03 Гелій та суміші газів на основі гелію, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1110.3.2.04 Сланці бітумні або керогенні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1110.3.2.05 Пісок бітумінозний, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
112 ВІДХОДИ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИДОБУВАННЯМ НАФТИ ТА ГАЗУ (КРІМ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ПОСЛУГ)
1120 Відходи від надання послуг, пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних послуг)
1120.1 Відходи вхідних компонентів від надання послуг, пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних послуг)
1120.2 Відходи виробничо-технологічні від надання послуг, пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних послуг)
1120.3 Відходи кінцевої продукції від надання послуг, пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних послуг)
1129 Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами видобування нафти сирої та газу природного, сланців бітумних та піску бітумінозного, які надаються за місцем утворення відходів
1129.1 Послуги щодо поводження з безпечними відходами видобування нафти сирої та газу природного, сланців бітумних та піску бітумінозного
1129.2 Послуги щодо поводження з небезпечними відходами видобування нафти сирої та газу природного, сланців бітумних та піску бітумінозного

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.5 Відходи видобування нафти сирої та газу природного; відходи, які утворилися від надання послуг щодо видобування нафти та газу (крім розвідувальних послуг) (група 11)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">