style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи виробництва продукції нафтоперероблення (232)

Код Назва класифікаційного угрупування
232 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ
2320 Відходи виробництва продукції нафтоперероблення
2320.1 Відходи вхідних компонентів для виробництва продукції нафтоперероблення
2320.1.1 Відходи матеріалів основних
2320.1.1.01 Хімікати неорганічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2320.1.1.02 Хімікати органічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2320.1.1.03 Речовини хімічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2320.2 Відходи виробничо-технологічні виробництва продукції нафтоперероблення
2320.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
2320.2.9.01 Фуси коксохімічного виробництва
2320.2.9.02 Нафтошлами механічного очищення стічних вод
2320.2.9.03 Шлам, що утворюється під час роботи установок, механізмів та внаслідок ремонтних робіт
2320.2.9.04 Шлам парових котлів
2320.2.9.05 Шлам опріснювача
2320.2.9.06 Кислота сірчана відпрацьована
2320.2.9.07 Луги від лужного оброблення нафти відпрацьовані
2320.2.9.08 Гудрони кислі з устаткування виробництва рідких парафінів
2320.2.9.09 Гудрони кислі виробництва сульфонатних присадок
2320.2.9.10 Гудрони кислі очищення масел
2320.2.9.11 Гудрон кислий, який містить сірчану кислоту, нафтопродукти
2320.2.9.12 Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані
2320.2.9.13 Каталізатори інші відпрацьовані
2320.2.9.14 Адсорбент відпрацьований виробництва бутадієну та ізопрену
2320.2.9.15 Глини фільтрувальні відпрацьовані від процесу регенерування нафтового масла
2320.2.9.16 Розчини процесу регенерування нафтового масла
2320.2.9.17 Залишки анодні нафтового коксу чи бітуму
2320.2.9.18 Смоли легкі та тяжкі, що утворюються у процесі виробництва бутадієну та ізопрену
2320.2.9.19 Смоли та масла, що утворюються під час механічного очищення стічних вод коксохімічного виробництва
2320.2.9.20 Смолка кисла, що утворюється під час сульфатного оброблення в процесах ректифікації бензолу коксохімічного виробництва
2320.2.9.21 Сполуки високомолекулярні вуглеводні асфальтосмолисті, що утворюються у процесі виробництва нафтового бітуму
2320.2.9.22 Флотоконцентрат (піна), що утворюється під час процесу очищення стоків нафтоперероблення
2320.2.9.23 Осад на дні резервуара
2320.2.9.24 Осад киснево-алкільний
2320.2.9.25 Вибризки нафт, нафтопродуктів
2320.2.9.26 Рідини, які містять нафтопродукти
2320.2.9.27 Шлам каталізаторний, який містить оксид хрому, виробництва ізопрену
2320.2.9.28 Шлам регенерації солярового масла
2320.2.9.29 Відходи регенерації емульсій та рідин змащувально-охолоджувальних, які містять ефірно-екстраговані речовини
2320.2.9.30 Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять тетраетилсвинець
2320.2.9.31 Напівфабрикати власного виробництва продукції перероблення нафтопродуктів або залишки незакінченого виробництва продукції перероблення нафтопродуктів, не придатні для використання за призначенням
2320.3 Відходи кінцевої продукції перероблення нафтопродуктів
2320.3.1 Продукція бракована
2320.3.1.01 Продукція нафтоперероблення некондиційна
2320.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2320.3.2.01 Продукція нафтоперероблення, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2329 Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами перероблення нафтопродуктів, які надаються за місцем утворення відходів
2329.1 Послуги щодо поводження з безпечними відходами перероблення нафтопродуктів
2329.2 Послуги щодо поводження з небезпечними відходами перероблення нафтопродуктів

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.17 Відходи виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення та палива ядерного (група 23)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">