style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи виробництва продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої н.в.і.у. (145)

Код Назва класифікаційного угрупування
145 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ШАХТ (КОПАЛЕНЬ) ТА КАР'ЄРІВ ІНШОЇ, Н.В.І.У.
1450 Відходи виробництва продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої, н.в.і.у.
1450.1 Відходи вхідних компонентів під час видобування продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої, н.в.і.у. (крім вибухівки, кріплення дерев'яного)
1450.2 Відходи виробничо-технологічні виробництва продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої, н.в.і.у.
1450.2.6 Відходи промивання та очищення
1450.2.6.01 Відходи промивання та очищення пемзи та абразивів природних
1450.2.6.02 Відходи промивання та очищення алмазів непромислових
1450.2.6.03 Відходи промивання та очищення алмазів промислових
1450.2.6.04 Відходи промивання та очищення кварцу та кварцитів
1450.2.6.05 Відходи промивання та очищення графіту
1450.2.6.06 Відходи промивання та очищення мінералів інших
1450.2.6.07 Шлам та "хвости" з фабрик збагачувальних інші
1450.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
1450.2.9.01 Відходи розроблення кар'єром асфальту природного, асфальтидів, порід асфальтових інших у кар'єрах
1450.2.9.02 Відходи розроблення каменів дорогоцінних та напівдорогоцінних (крім алмазів), абразивів природних у кар'єрах
1450.2.9.03 Відходи розроблення алмазів непромислових у кар'єрах
1450.2.9.04 Відходи розроблення алмазів промислових у кар'єрах
1450.2.9.05 Відходи розроблення графіту природного у кар'єрах
1450.2.9.06 Відходи розроблення кварцу та кварцитів у кар'єрах
1450.2.9.07 Відходи розроблення магнезиту у кар'єрах
1450.2.9.08 Відходи розроблення магнезії, солей та оксидів магнію природних інших у кар'єрах
1450.2.9.09 Відходи розроблення азбесту (у т.ч. пил порід з домішками азбесту) у кар'єрах
1450.2.9.10 Відходи розроблення слюди у кар'єрах
1450.2.9.11 Відходи розроблення шпату польового у кар'єрах
1450.2.9.12 Відходи розроблення стеатиту природного і тальку у кар'єрах
1450.2.9.13 Відходи розроблення нефеліну лейситового та спеніту нефелінового в кар'єрах
1450.2.9.14 Відходи розроблення вермикуліту та перліту в кар'єрах
1450.2.9.15 Відходи пилові та порошкоподібні асфальту природного, асфальтидів, порід асфальтових інших
1450.2.9.16 Відходи пилові та порошкоподібні абразивів природних
1450.2.9.17 Відходи пилові та порошкоподібні розрізання чи грубого оброблення алмазів непромислових
1450.2.9.18 Відходи пилові та порошкоподібні розрізання чи грубого оброблення алмазів промислових
1450.2.9.19 Відходи пилові та порошкоподібні графіту природного
1450.2.9.20 Відходи пилові, порошкоподібні кварцу та кварцитів
1450.2.9.21 Відходи пилові та порошкоподібні магнезиту
1450.2.9.22 Відходи пилові та порошкоподібні магнезії, солей та оксидів магнію природних інших
1450.2.9.23 Відхили пилові та порошкоподібні азбесту
1450.2.9.24 Відходи пилові та порошкоподібні слюди
1450.2.9.25 Відходи пилові та порошкоподібні шпату польового
1450.2.9.26 Відходи пилові та порошкоподібні стеатиту природного і тальку
1450.2.9.27 Відходи пилові та порошкоподібні нефеліну лейситового та спеніту нефелінового
1450.2.9.28 Відходи пилові та порошкоподібні вермикуліту
1450.2.9.29 Відходи пилові та порошкоподібні перліту
1450.2.9.30 Відходи пилові та порошкоподібні мінералів інших
1450.2.9.31 Вода відкачана мінералізована
1450.2.9.32 Відходи (породи гірські, земля), що утворюються під час проведення розкривних робіт у процесі створення шахт (копалень) та кар'єрів
1450.3 Відходи кінцевої продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої
1450.3.1 Продукція бракована
1450.3.1.01 Асфальт природний, асфальт йди та породи асфальтові некондиційні
1450.3.1.02 Алмази несортові, алмази непромислові необроблені або просто розрізані, розколоті або грубо оброблені некондиційні
1450.3.1.03 Алмази промислові необроблені або просто розрізані або грубо оброблені некондиційні
1450.3.1.04 Камені дорогоцінні та напівдорогоцінні (крім алмазів) необроблені, тільки розпиляні або грубо оброблені некондиційні
1450.3.1.05 Рубіни некондиційні
1450.3.1.06 Ізумруди некондиційні
1450.3.1.07 Камені дорогоцінні та напівдорогоцінні інші, абразиви природні некондиційні
1450.3.1.08 Кварц та кварцити некондиційні
1450.3.1.09 Графіт некондиційний
1450.3.1.10 Магнезит некондиційний
1450.3.1.11 Магнезія та оксиди магнію інші некондиційні
1450.3.1.12 Азбест некондиційний
1450.3.1.13 Слюда некондиційна
1450.3.1.14 Стеатит і тальк некондиційні
1450.3.1.15 Шпат польовий некондиційний
1450.3.1.16 Нефелін лейситовий та спеніт нефеліновий некондиційні
1450.3.1.17 Вермикуліт некондиційний
1450.3.1.18 Мінерали інші, н.в.і.у. некондиційні
1450.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.01 Бітум та асфальт, асфальтиди та породи асфальтові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.02 Камені дорогоцінні і напівдорогоцінні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.03 Алмази несортові непромислові, необроблені або просто розрізані, розколоті або грубо оброблені, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.04 Алмази промислові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.05 Графіт, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.06 Солі та оксиди магнію природні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.07 Азбест, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.08 Слюда, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.09 Стеатит і тальк, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.10 Шпат польовий, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.11 Нефелін лейсиговий та спеніг нефеліновий, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.12 Вермикуліт, перліт, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1450.3.2.13 Мінерали інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1459 Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої, які надаються за місцем утворення відходів
1459.1 Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої
1459.2 Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.8 Відходи видобування корисних копалин інших (група 14)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">