style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи видобування руд металів кольорових (крім руд уранових і торієвих) (132)

132 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ РУД МЕТАЛІВ КОЛЬОРОВИХ (КРІМ РУД УРАНОВИХ І ТОРІЄВИХ)
1320 Відходи видобування руд металів кольорових (крім руд уранових і торієвих)
1320.1 Відходи вхідних компонентів під час видобування руд металів кольорових (крім вибухівки та кріплення дерев'яного)
1320.1.2 Відходи матеріалів допоміжних
1320.1.2.01 Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів мідних, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1320.1.2.02 Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів нікелевих, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1320.1.2.03 Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів алюмінієвих, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1320.1.2.04 Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів благородних металів, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1320.1.2.05 Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів свинцю, цинку та олова, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1320.1.2.06 Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів металів кольорових інших, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1320.2 Відходи виробничо-технологічні видобування руд і концентратів металів кольорових
1320.2.3 Відходи фізико-хімічного оброблення руд металів кольорових
1320.2.3.01 Відходи фізико-хімічного перероблення руд мідних
1320.2.3.02 Залишки збагачення руд і сировини кадмію
1320.2.3.03 Шлаки перероблення сировини для нікелевого виробництва
1320.2.3.04 Залишки перероблення руд золотовмісних
1320.2.3.05 Залишки перероблення руд вісмутових
1320.2.3.06 Залишки перероблення руд платинової групи
1320.2.3.07 Залишки свинцевовмісні
1320.2.3.08 Залишки збагачення руди цинкової
1320.2.3.09 Залишки збагачення руди олововмісної
1320.2.3.10 Шлаки олововмісні
1320.2.3.11 Шлаки титанові
1320.2.3.12 Шлаки олов'яно-танталові
1320.2.3.13 Залишки видобування руди марганцевої
1320.2.3.14 Пил, який утворюється під час видобування та збагачення руди металів кольорових (у т.ч. руд магнію, титану, ванадію, свинцю та цинку, що містять сурму та миш'як)
1320.2.6 Відходи промивання та очищення
1320.2.6.01 Води промивні, що використовувались під час збагачення руд металів кольорових
1320.2.9 Відходи виробниче-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
1320.2.9.01 Залишки видобування руд і концентратів мідних
1320.2.9.02 Залишки збагачення руд і концентратів мідних
1320.2.9.03 Залишки видобування руд і концентратів нікелевих
1320.2.9.04 Залишки видобування бокситів
1320.2.9.05 Залишки видобування руд золотовмісних
1320.2.9.06 Залишки видобування руд і концентратів благородних металів інших
1320.2.9.07 Залишки видобування руд і концентратів металів платинової групи
1320.2.9.08 Залишки видобування руд і концентратів свинцю, цинку та олова
1320.2.9.09 Залишки видобування руди марганцевої
1320.2.9.10 Залишки видобування сировини і сполук танталу
1320.2.9.11 Залишки видобування кобальтовмісних руд та сполук
1320.2.9.12 Залишки видобування сировини і сполук хрому (у т.ч. шестивалентного)
1320.2.9.13 Залишки видобування сировини і сполук вольфраму
1320.2.9.14 Залишки видобування сировини і сполук цезію
1320.2.9.15 Залишки видобування сировини і сполук барію
1320.2.9.16 Залишки видобування сировини і сполук стронцію
1320.2.9.17 Залишки видобування сировини і сполук металів рідкісноземельних ітрієвої групи
1320.2.9.18 Залишки видобування сировини і сполук скандію та металів рідкісноземельних церієвої групи
1320.2.9.19 Залишки видобування сировини і сполук магнію
1320.2.9.20 Залишки видобування сировини і сполук молібдену
1320.2.9.21 Залишки видобування сировини і сполук рубідію
1320.2.9.22 Залишки видобування сировини і сполук сурми
1320.2.9.23 Залишки видобування сировини і сполук ртуті
1320.2.9.24 Залишки видобування сировини і сполук металів кольорових інших
1320.2.9.25 Залишки видобування руд і концентратів металів лужних, лужноземельних та рідкісноземельних
1320.2.9.26 Шлам та "хвости" збагачення руд металів кольорових
1320.2.9.27 Вода відкачана мінералізована
1320.3 Відходи кінцевої продукції видобування руд металів кольорових
1320.3.1 Продукція бракована
1320.3.1.01 Руди та концентрати мідні некондиційні
1320.3.1.02 Руди та концентрати нікелеві некондиційні
1320.3.1.03 Руди та концентрати алюмінієві некондиційні
1320.3.1.04 Руди та концентрати золотовмісні некондиційні
1320.3.1.05 Руди та концентрати благородних металів інших некондиційні
1320.3.1.06 Руди та концентрати металів платинової групи некондиційні
1320.3.1.07 Руди та концентрати вісмуту, кадмію некондиційні
1320.3.1.08 Руди та концентрати свинцю некондиційні
1320.3.1.09 Руди та концентрати цинку некондиційні
1320.3.1.10 Руди та концентрати олова некондиційні
1320.3.1.11 Руди та сировина кобальту некондиційні
1320.3.1.12 Сировина хрому (у т.ч. шестивалентного) некондиційна
1320.3.1.13 Сировина та сполуки вольфраму некондиційні
1320.3.1.14 Руди та концентрати металів лужних та лужноземельних некондиційні
1320.3.1.15 Сировина та сполуки рубідію некондиційні
1320.3.1.16 Сировина та сполуки цезію некондиційні
1320.3.1.17 Сировина та сполуки барію некондиційні
1320.3.1.18 Сировина та сполуки стронцію некондиційні
1320.3.1.19 Сировина та сполуки рідкісноземельних металів ітрієвої групи некондиційні
1320.3.1.20 Руди скандію та рідкісноземельних металів церієвої групи некондиційні
1320.3.1.21 Руди та сполуки магнію некондиційні
1320.3.1.22 Сировина сурм'яна некондиційна
1320.3.1.23 Руди та концентрати молібдену некондиційні
1320.3.1.24 Руди та концентрати цирконові некондиційні
1320.3.1.25 Сировина та сполуки ртуті некондиційні
1320.3.1.26 Руди та концентрати марганцеві некондиційні
1320.3.1.27 Руди та концентрати танталу некондиційні
1320.3.1.28 Руди та концентрати металів кольорових інших некондиційні
1320.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1320.3.2.01 Руди та концентрати мідні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1320.3.2.02 Руди та концентрати нікелеві, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1320.3.2.03 Руди та концентрати металів благородних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1320.3.2.04 Руди та концентрати алюмінієві, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1320.3.2.05 Руди та концентрати свинцю, цинку, олова, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1320.3.2.06 Сировина та сполуки ртуті, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1320.3.2.07 Руди марганцеві, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1320.3.2.08 Сполуки танталу, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1320.3.2.09 Руди та концентрати металів кольорових інших, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1329 Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами видобування руд металевих, які надаються за місцем утворення відходів
1329.1 Послуги щодо поводження з безпечними відходами видобування руд металевих
1329.2 Послуги щодо поводження з небезпечними відходами видобування руд металевих

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.7 Відходи видобування руд металевих (група 13)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">