style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи видобування лігніту (вугілля бурого) (102)

Код Назва класифікаційного угрупування
102 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ ЛІГНІТУ (ВУГІЛЛЯ БУРОГО)
1020 Відходи видобування лігніту (вугілля бурого)
1020.1 Відходи вхідних компонентів під час видобування та збагачення лігніту (вугілля бурого)
1020.2 Відходи виробничо-технологічні видобування та оброблення лігніту (вугілля бурого)
1020.2.1 Залишки брикетування
1020.2.1.01 Залишки брикетів з лігніту (вугілля бурого) пилові та порошкоподібні
1020.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
1020.2.9.01 Відходи (породи гірські, земля), що утворюються під час проведення розкривних робіт у процесі будівництва шахт, розрізів, видобування лігніту (вугілля бурого) відкритим способом
1020.2.9.02 Вода відкачана мінералізована
1020.3 Відходи кінцевої продукції видобування лігніту (вугілля бурого)
1020.3.1 Продукція бракована
1020.3.1.01 Лігніт (вугілля буре), видобутий у шахтах, некондиційний
1020.3.1.02 Лігніт (вугілля буре), видобутий у розрізах, некондиційний
1020.3.1.03 Лігніт (вугілля буре), видобутий відкритим способом, некондиційний
1020.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1020.3.2.01 Лігніт (вугілля буре), забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.4 Відходи видобування вугілля кам'яного, лігніту (вугілля бурого), торфу (група 10)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">