style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи виробництва продукції змішаного господарювання (013)

Код Назва класифікаційного угрупування
013 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗМІШАНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ
0130 Відходи виробництва продукції змішаного господарювання
0130.1 Відходи вхідних компонентів для виробництва продукції змішаного господарювання
0130.2 Відходи виробничо-технологічні виробництва продукції змішаного господарювання
0130.3 Відходи кінцевої продукції змішаного господарювання

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.1 Відходи виробництва продукції сільського господарства та мисливства (група 01)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">