style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Розроблення та затвердження законодавчих і нормативних актів у сфері управління відходами (1.1)

Код Назва класифікаційного угрупування
1 ПОСЛУГИ ЗАКОНОДАВЧІ У СФЕРІ УТВОРЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ
1.1 Розроблення та затвердження законодавчих і нормативних актів у сфері управління відходами
1.1.1 Розроблення та затвердження законодавчих і нормативних актів у сфері управління відходами
1.1.1.01 Установлення переліку та структури державних органів, спеціально уповноважених із заготівлі та використання відходів
1.1.1.02 Установлення повноважень місцевих органів самоврядування, порядку організації та діяльності органів управління у сфері утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
1.1.1.03 Установлення порядку прийняття рішень про обмеження, тимчасове зупинення чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій та об'єктів у разі порушення законодавства про відходи
1.1.1.04 Установлення порядку надання фінансових та інших пільг підприємствам та громадянам за використання утворених чи зменшення утворення відходів
1.1.1.05 Розроблення законодавчих і нормативних актів щодо соціального захисту населення, яке потерпіло від шкідливого впливу відходів
1.1.1.06 Установлення категорій небезпечності відходів та складання кадастрів небезпечних відходів
1.1.1.07 Установлення переліку груп речовин та матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів (чи таких, що можуть перетворитися у небезпечні), заборонених до ввезення (транзиту) на територію України
1.1.1.08 Установлення порядку зберігання, знешкодження та знищення відходів
1.1.1.09 Установлення порядку транскордонних перевезень небезпечних відходів
1.1.1.10 Установлення порядку транскордонних перевезень радіоактивних відходів
1.1.1.11 Установлення переліку видів вторинної сировини, на які поширюється дозвільний порядок надання прав на заготівлю чи збирання
1.1.1.12 Установлення правового режиму територій навколо підприємств з перероблення радіоактивних відходів і статусу громадян, які проживають на них
1.2 Підготовка та організація виконання законодавчих і нормативних актів у сфері утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
1.2.1 Підготовка та організація виконання законодавчих і нормативних актів у сфері утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
1.2.1.01 Підготовка та організація виконання законодавчих і нормативних актів у сфері утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
1.3 Державний нагляд та контроль виконання законодавчих і нормативних актів у сфері утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
1.3.1 Державний нагляд та контроль виконання законодавчих і нормативних актів у сфері утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
1.3.1.01 Державний нагляд та контроль виконання законодавчих і нормативних актів у сфері утворення, використання, знешкодження та видалення відходів

Класифікатор відходів ДК 005-96 > В.1 Послуги законодавчі у сфері утворення, використання, знешкодження та видалення відходів (група 1)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">