style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи виробництва продукції коксових печей (231)

Код Назва класифікаційного угрупування
23 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА КОКСУ, ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ПАЛИВА ЯДЕРНОГО
231 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ КОКСОВИХ ПЕЧЕЙ
2310 Відходи виробництва продукції коксових печей
2310.1 Відходи вхідних компонентів для виробництва продукції коксових печей
2310.2 Відходи виробничо-технологічні виробництва продукції коксових печей
2310.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
2310.2.9.01 Фуси кам'яновугільні
2310.2.9.02 Шлам виробництва коксу
2310.2.9.03 Осад виробництва коксу
2310.2.9.04 Газ коксовий
2310.2.9.05 Реуси кам'яновугільні, які містять бенз(а)пірен
2310.2.9.06 Розчин, який містить сульфіди, роданіди, відпрацьований від вакуумно-карбонатного очищення від сірки коксового газу
2310.2.9.07 Розчин, який містить миш'як, сульфід, роданід, миш'яково-содового очищення газу коксового відпрацьований
2310.2.9.08 Возгони кам'яновугільних пеків, які містять бенз(а)пірен
2310.2.9.09 Напівфабрикати власного виробництва продукції коксових печей або залишки незакінченого виробництва продукції коксових печей, не придатні для використання за призначенням
2310.3 Відходи кінцевої продукції коксових печей
2310.3.1 Продукція бракована
2310.3.1.01 Продукція коксових печей некондиційна
2310.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2310.3.2.01 Продукція коксових печей, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2319 Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва коксу, які надаються за місцем утворення відходів
2319.1 Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва коксу
2319.2 Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва коксу

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.17 Відходи виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення та палива ядерного (група 23)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">