style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи видобування торфу (103)

Код Назва класифікаційного угрупування
103 ВІДХОДИ ДОБУВАННЯ ТОРФУ
1030 Відходи добування торфу
1030.1 Відходи вхідних компонентів під час видобування торфу
1030.2 Відходи виробничо-технологічні видобування та перероблення торфу
1030.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
1030.2.9.01 Відходи (земля), що утворюються під час проведення розкривних робіт у процесі видобування торфу
1030.2.9.02 Відходи торфу пилові та порошкоподібні
1030.3 Відходи кінцевої продукції видобування торфу
1030.3.1 Продукція бракована
1030.3.1.01 Торф паливний фрезерний некондиційний
1030.3.1.02 Торф паливний кусковий некондиційний
1030.3.1.03 Торф для сільського господарства некондиційний
1030.3.1.04 Торф для промислового перероблення некондиційний
1030.3.1.05 Торф у брикетах некондиційний
1030.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1030.3.2.01 Торф, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1039 Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами видобування вугілля, лігніту, торфу, які надаються за місцем утворення відходів
1039.1 Послуги щодо поводження з безпечними відходами видобування вугілля, лігніту, торфу
1039.2 Послуги щодо поводження з небезпечними відходами видобування вугілля, лігніту, торфу

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.4 Відходи видобування вугілля кам'яного, лігніту (вугілля бурого), торфу (група 10)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">