style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи виробництва палива ядерного (233)

Код Назва класифікаційного угрупування
233 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВА ЯДЕРНОГО
2330 Відходи виробництва палива ядерного та джерел іонізованого випромінювання
2330.1 Відходи вхідних компонентів для виробництва палива ядерного та джерел іонізованого випромінювання
2330.1.0.01 Ампули з неіржавної сталі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.02 Стакани з алюмінію високої чистоти зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.03 Контейнери захисні з чавуну зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.04 Контейнери захисні із свинцю зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.05 Екрани захисні із свинцю зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.06 Екрани захисні із заліза зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.07 Екрани захисні з гафнію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.08 Екрани захисні з чавуну зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.09 Екрани захисні з бетону зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.10 Заготовки радіоактивних ізотопів високої хімічної чистоти з торію, нептунію, які є джерелом альфа-випромінювання, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.11 Заготовки радіоактивних ізотопів високої хімічної чистоти з елементів І-VІІІ групи періодичної системи, які є джерелом бета-випромінювання, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.12 Заготовки радіоактивних ізотопів високої хімічної чистоти з кобальту, цезію, іридію, тулію, європію, які є джерелом гамма-випромінювання, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.1.0.13 Заготовки радіоактивних ізотопів високої хімічної чистоти з радію, полонію, які є джерелом нейтронного випромінювання, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
2330.2 Відходи виробничо-технологічні виробництва палива ядерного та джерел іонізованого випромінювання
2330.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
2330.2.9.01 Шлами виробництва палива ядерного
2330.2.9.02 Матеріали фільтрувальні відпрацьовані, які не підлягають дезактивації
2330.2.9.03 Арматура та частини устаткування відпрацьовані, які не підлягають дезактивації
2330.2.9.04 Сальники та прокладки, які не підлягають дезактивації
2330.2.9.05 Матеріал обтирочний, який не підлягає дезактивації
2330.2.9.06 Розчини рідкі скидні різного хімічного складу, що утворюються під час перероблення уранових концентратів
2330.2.9.07 Хвости водні, які містять уран та утворюються під час перероблення уранових концентратів
2330.2.9.08 Сброси газові, які містять гексафторид урану та аерозолі, що утворюються під час перероблення уранових концентратів
2330.2.9.09 Метал, стружка, забруднені ураном у процесі виробництва тепловидільних елементів
2330.2.9.10 Розчини кислот (азотної, фтористоводневої) слабкі, які містять розчинений уран, що утворюються у процесі виробництва тепловидільних елементів
2330.2.9.11 Залишки перероблення руд радіоактивні
2330.2.9.12 Напівфабрикати власного виробництва палива ядерного та джерел іонізованого випромінювання або залишки незакінченого виробництва палива ядерного та джерел іонізованого випромінювання, не придатні для використання за призначенням
2330.3 Відходи кінцевої продукції виробництва палива ядерного та джерел іонізованого випромінювання
2330.3.1 Продукція бракована
2330.3.1.01 Паливо ядерне некондиційне
2330.3.1.02 Джерела іонізованого випромінювання некондиційні
2339 Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами палива ядерного та джерел іонізованого випромінювання, які надаються за місцем утворення відходів
2339.1 Послуги щодо поводження з відходами виробництва палива ядерного та джерел іонізованого випромінювання, які підлягають переробленню у вторинні ресурси
2339.2 Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва палива ядерного та джерел іонізованого випромінювання, які підлягають знешкодженню

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.17 Відходи виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення та палива ядерного (група 23)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">