style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та води гарячої (401)

Код Назва класифікаційного угрупування
40 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА ВОДИ ГАРЯЧОЇ
401 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА ВОДИ ГАРЯЧОЇ
4010 Відходи виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та води гарячої
4010.1 Відходи вхідних компонентів (енергоносіїв, матеріалів тощо), які використовують в енергетиці
4010.1.1 Відходи сировини, яку використовують в енергетиці
4010.1.1.01 Вугілля кам'яне, не придатне для використання, яке потребує додаткового оброблення чи збагачення
4010.1.1.02 Сировина, яку використовують в енергетиці, інша, не придатна для використання
4010.1.2 Відходи матеріалів допоміжних і речовин, які використовують в енергетиці
4010.1.2.01 Глини фільтрувальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
4010.1.2.02 Каталізатори, що містять дорогоцінні метали, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
4010.1.2.03 Каталізатори чи інгібітори інші, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
4010.1.2.04 Кислоти, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
4010.1.2.05 Луги, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
4010.1.2.06 Поверхнево-активні речовини, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
4010.1.2.07 Речовини та матеріали інші, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
4010.2 Відходи виробничо-технологічні, що утворюються під час функціонування енергетичних станцій та установок інших, що працюють за принципом згоряння
4010.2.1 Відходи механооброблення, у т.ч. гідрооброблоння, під час функціонування енергетичних станцій
4010.2.1.01 Відходи очищення вугілля, торфу, сланців
4010.2.1.02 Шлам, що утворюється від очищення газу природного, який містить сполуки ртуті
4010.2.1.03 Шлам, що утворюється від очищення газу природного, який містить сполуки сірки
4010.2.3 Відходи від процесів фізико-хімічного оброблення під час функціонування енергетичних станцій
4010.2.3.01 Відходи тверді, одержані від процесів знесолення води
4010.2.3.02 Шлам, що утворюється від процесів знесолення води
4010.2.3.03 Залишки тверді реакцій на кальцієвій основі від процесу десульфуризації газів топкових
4010.2.3.04 Відходи тверді процесу очищення газів топкових інші
4010.2.3.05 Шлам на кальцієвій основі від процесу десульфуризації газів топкових
4010.2.3.06 Шлами, що утворюються від процесу очищення газу, інші
4010.2.3.07 Відходи десульфуризації нафтопродуктів, що містять сполуки сірки (в процесі виробництва енергії електричної)
4010.2.3.08 Вміст масло-, водовідокремлювачів
4010.2.4 Відходи від процесів хімічного оброблення під час функціонування енергетичних станцій
4010.2.4.01 Кислота сірчана відпрацьована
4010.2.4.02 Каталізатори відпрацьовані
4010.2.4.03 Кислоти, які застосовують в енергетиці, інші відпрацьовані
4010.2.4.04 Поверхнево-активні речовини, які застосовують в енергетиці, відпрацьовані
4010.2.8 Відходи від процесів згоряння під час функціонування енергетичних станцій
4010.2.8.01 Шлак паливний
4010.2.8.02 Пил зольний вугільний
4010.2.8.03 Пил зольний торфяний
4010.2.8.04 Пил зольний нафтопродуктів
4010.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
4010.2.9.01 Футерування та вогнетриви відпрацьовані
4010.2.9.02 Масла трансформаторні відпрацьовані
4010.2.9.03 Шлами, що утворюються під час очищення опріснювачів води
4010.2.9.04 Шлами водні, що утворюються під час очищення котлів парових
4010.2.9.05 Засоби фільтрувальні відпрацьовані
4010.2.9.06 Нафтошлами (в процесі виробництва енергії електричної)
4010.2.9.07 Шлами, що не містять нафтопродуктів (в процесі виробництва енергії електричної)
4010.2.9.08 Відходи тверді, що не містять нафтопродуктів (в процесі виробництва енергії електричної)
4010.2.9.09 Осади від очищення резервуарів (в процесі виробництва енергії електричної)
4010.2.9.10 Паливо ядерне та елементи тепловидільні ядерних реакторів, відпрацьовані
4010.2.9.11 Джерела первинних і вторинних іонізованих випромінювань інші, відпрацьовані або зіпсовані, які потребують видалення
4010.2.9.12 Відходи від технологічних процесів виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та гарячої води, не позначені іншим способом
4010.3 Відходи виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та води гарячої кінцеві (енергетичні)
4010.3.1 Енергія електрична, газ, пара та вода гаряча, які не можуть бути використані за призначенням або повинні бути ізольовані чи видалені
4010.3.1.01 Енергія електрична, газ, пара та вода гаряча, які не можуть бути використані за призначенням або повинні бути ізольовані чи видалені
4019 Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та води гарячої, які надаються за місцем утворення відходів
4019.1 Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та води гарячої
4019.2 Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та води гарячої

Класифікатор відходів ДК 005-96 > Б.1 Відходи виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та води гарячої (група 40)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">