style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи видобування вугілля камяного (101)

Код Назва класифікаційного угрупування
10 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ КАМ`ЯНОГО, ЛІГНІТУ (ВУГІЛЛЯ БУРОГО), ТОРФУ
101 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ КАМ`ЯНОГО
1010 Відходи видобування вугілля кам`яного
1010.1 Відходи вхідних компонентів під час видобування та збагачення вугілля
1010.1.9 Відходи вхідних компонентів
1010.1.9.01 Вибухівка зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1010.1.9.02 Відходи та залишки кріплення дерев`яного
1010.1.9.03 Відходи та залишки вхідних компонентів інших
1010.2 Відходи виробничо-технологічні видобування та оброблення вугілля кам`яного
1010.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
1010.2.9.01 Шлам та "хвости" з фабрик збагачувальних
1010.2.9.02 Залишки брикетування палива твердого, виробленого з вугілля
1010.2.9.03 Відходи збагачення вугілля, переробленого на збагачувальних та брикетних фабриках
1010.2.9.04 Відходи концентрату вугілля кам`яного для коксування пилові та порошкоподібні
1010.2.9.05 Відходи (породи гірські, земля), які утворюються під час проведення розкривних робіт у процесі будівництва шахт, розрізів, видобування вугілля відкритим способом
1010.2.9.06 Вода відкачана мінералізована
1010.3 Відходи кінцевої продукції видобування вугілля
1010.3.1 Продукція бракована
1010.3.1.01 Вугілля кам`яне, видобуте в шахтах, некондиційне
1010.3.1.02 Вугілля кам`яне, видобуте у розрізах, некондиційне
1010.3.1.03 Вугілля кам`яне, видобуте відкритим способом, некондиційне
1010.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1010.3.2.01 Вугілля кам`яне, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.4 Відходи видобування вугілля кам'яного, лігніту (вугілля бурого), торфу (група 10)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">