style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи виробництва виробів тютюнових (160)

Код Назва класифікаційного угрупування
16 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ ТЮТЮНОВИХ
160 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ ТЮТЮНОВИХ
1600 Відходи виробництва виробів тютюнових
1600.1 Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів тютюнових
1600.1.1 Відходи сировини
1600.1.1.01 Сировина тютюнова зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1600.1.1.02 Сировина для махорки зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1600.1.1.03 Папір цигарковий зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1600.1.1.04 Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням
1600.2 Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів тютюнових
1600.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
1600.2.9.01 Дріб'язок тютюновий
1600.2.9.02 Жилка тютюнова
1600.2.9.03 Пил тютюновий
1600.3 Відходи кінцевої продукції виробництва виробів тютюнових
1600.3.1 Продукція бракована
1600.3.1.01 Тютюн для люльок некондиційний
1600.3.1.02 Махорка некондиційна
1600.3.1.03 Сигари, цигарки, сигарети некондиційні
1600.3.1.04 Тютюн відпрацьований, екстракти та есенції, тютюни гомогенізовані чи відновлені інші некондиційні
1600.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1600.3.2.01 Вироби тютюнові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
1609 Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів тютюнових, які надаються за місцем утворення відходів
1609.1 Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва виробів тютюнових
1609.2 Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва виробів тютюнових

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.10 Відходи виробництва виробів тютюнових (група 16)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">