style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Відходи виробництва скла та виробів із скла (261)

Код Назва класифікаційного угрупування
26 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ІНШОЇ З НЕРУДНИХ МІНЕРАЛІВ
261 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА
2611 Відходи виробництва скла листового
2611.1 Відходи вхідних компонентів для виробництва скла листового
2611.1.1 Відходи сировини
2611.1.1.01 Пісок кварцовий зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2611.1.1.02 Луги зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2611.1.1.03 Карбонати зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2611.1.1.04 Глиноземи зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2611.1.1.05 Сполуки ванадію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2611.1.1.06 Сполуки вісмуту зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2611.1.1.07 Сполуки калію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2611.1.1.08 Сполуки миш'яку зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2611.1.1.09 Сполуки натрію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2611.1.1.10 Фториди зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2611.1.1.11 Телур зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2611.2 Відходи виробничо-технологічні виробництва скла листового
2611.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
2611.2.9.01 Пил топкового газу
2611.2.9.02 Частинки тверді інші та пил інший
2611.2.9.03 Відходи тверді процесу очищення газу
2611.2.9.04 Шлам, що утворюється у процесі очищення газу
2611.2.9.05 Футерування та вогнетриви відпрацьовані
2611.2.9.06 Склобій скла листового
2611.2.9.07 Склобій скла армованого
2611.2.9.08 Склобій скла неармованого безбарвного
2611.2.9.09 Склобій скла неармованого кольорового
2611.2.9.10 Напівфабрикати власного виробництва скла листового або залишки незакінченого виробництва скла листового, не придатні для використання за призначенням
2611.3 Відходи кінцевої продукції виробництва скла листового
2611.3.1 Продукція бракована
2611.3.1.01 Скло листове некондиційне
2611.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2611.3.2.01 Скло листове, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2612 Відходи виробництва скла листового формованого чи обробленого
2612.1 Відходи вхідних компонентів для виробництва скла листового формованого чи обробленого
2612.2 Відходи виробничо-технологічні виробництва скла листового формованого чи обробленого
2612.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
2612.2.9.01 Склобій від розкрою листів до позначених розмірів, борти стрічок скла, обрізки під час розкрою фігурних виробів
2612.2.9.02 Напівфабрикати власного виробництва скла листового формованого чи обробленого або залишки незакінченого виробництва скла листового формованого чи обробленого, не придатні для використання за призначенням
2612.3 Відходи кінцевої продукції виробництва скла листового формованого чи обробленого
2612.3.1 Продукція бракована
2612.3.1.01 Скло листове формоване чи оброблене некондиційне
2612.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2612.3.2.01 Скло листове формоване чи оброблене, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2613 Відходи виробництва скла порожнистого, у т.ч. тари скляної звичайної та кислототривкої
2613.1 Відходи вхідних компонентів для виробництва скла порожнистого, у т.ч. тари скляної звичайної та кислототривкої
2613.2 Відходи виробничо-технологічні виробництва скла порожнистого, у т.ч. тари скляної звичайної та кислототривкої
2613.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
2613.2.9.01 Склобій тарний
2613.2.9.02 Склобій пляшковий
2613.2.9.03 Напівфабрикати власного виробництва скла порожнистого, у т.ч. тари скляної звичайної та кислототривкої, або залишки незакінченого виробництва скла порожнистого, у т.ч. тари скляної звичайної та кислототривкої, не придатні для використання за призначенням
2613.3 Відходи кінцевої продукції виробництва скла порожнистого, у т.ч. тари скляної звичайної та кислототривкої
2613.3.1 Продукція бракована
2613.3.1.01 Скло порожнисте, у т.ч. тара скляна звичайна та кислототривка, некондиційне
2613.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2613.3.2.01 Скло порожнисте, у т.ч. тара скляна звичайна та кислототривка, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2614 Відходи виробництва скловолокна
2614.1 Відходи вхідних компонентів для виробництва скловолокна
2614.1.1 Відходи матеріалів основних
2614.1.1.01 Наповнювачі (у т.ч. полімерні) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням
2614.2 Відходи виробничо-технологічні виробництва скловолокна
2614.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
2614.2.9.01 Обрізки склотканини
2614.2.9.02 Напівфабрикати власного виробництва скловолокна або залишки незакінченого виробництва скловолокна, не придатні для використання за призначенням
2614.3 Відходи кінцевої продукції виробництва скловолокна
2614.3.1 Продукція бракована
2614.3.1.01 Матеріали скловмісні волокнисті некондиційні
2614.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2614.3.2.01 Скловолокна, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2615 Відходи виробництва скла обробленого іншого, у т.ч. скляного технічного посуду
2615.1 Відходи вхідних компонентів для виробництва скла обробленого іншого, у т.ч. скляного технічного посуду
2615.2 Відходи виробничо-технологічні виробництва скла обробленого іншого, у т.ч. скляного технічного посуду
2615.2.9 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів
2615.2.9.01 Склобій свинцевого кришталю безбарвного
2615.2.9.02 Склобій свинцевого кришталю забарвленого
2615.2.9.03 Склобій скла накладного
2615.2.9.04 Склобій скла термостійкого
2615.2.9.05 Склобій скла хімічностійкого
2615.2.9.06 Напівфабрикати власного виробництва скла обробленого іншого, у т.ч. скляного технічного посуду або залишки незакінченого виробництва скла обробленого іншого, у т.ч. скляного технічного посуду, не придатні для використання за призначенням
2615.3 Відходи кінцевої продукції виробництва скла обробленого іншого, у т.ч. скляного технічного посуду
2615.3.1 Продукція бракована
2615.3.1.01 Скло оброблене, у т.ч. скляний технічний посуд, некондиційне
2615.3.2 Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2615.3.2.01 Скло оброблене, у т.ч. скляний технічний посуд, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
2619 Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва скла та виробів із скла, які надаються за місцем утворення відходів
2619.1 Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва скла та виробів із скла
2619.2 Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва скла та виробів із скла

Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.20 Відходи виробництва продукції іншої з нерудних мінералів (група 26)

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">